Finansiering

Via oss finansierar Ni smidigt ert bilköp, i vissa fall t.om. utan handpeng.

Betalningstiden kan vara upp till 72 månader. I vissa fall kan finansiering beviljas även utan handpeng. Som handpeng fungerar även eventuell bytesbil. Även ifall bytesbilen har skuld kvar utgör det inget problem. Vi flyttar över skulden på er gamla bil till den som Ni köper. Ifall inkomsterna varierar med tiden, kan det även vara en förnuftig lösning att lämna en sista större rat för att få ner månadskostnaden.

Den största fördelen med bilfinansiering via bilaffär är smidigheten då inga säkerheter eller borgenärer utöver bilen behövs. Pappersarbetet görs snabbt i samband med affären.

Fråga offert angående bilfinansiering av våra försäljare!

Garanti

Conalin Cars Care tilläggsgaranti kan ni köpa via oss. Produkterna erbjuds i samarbete med Finntakuu. Säljare ger tilläggsinformation om de olika alternativen.